Fastigós

SECCIÓ OFICIAL | Presencial

Davant d'una invasió d'aranyes verinoses, els residents d'un edifici dels suburbis hauran de trobar la sortida per sobreviure.